top of page

השותפים
שלנו

קרן הארי וג'נט ויינברג הינה קרן פילנתרופית משפחתית אשר פועלת בארה"ב ותורמת לעמותות אשר מסייעות לאוכלוסיות מוחלשות, מיעוטי יכולת ואוכלוסיות בסיכון.

קרן מיראז' ישראל היא קרן פילנתרופית משפחתית של דיוויד ולורה מיראז', מדנוור, ארה"ב. הקרן פועלת בישראל מאז 1998 ועוסקת במגוון תחומים חברתיים וכלכליים, שמטרתם לחזק את החברה הישראלית על כל גווניה. הקרן מפתחת ומעצימה מעגלים של השפעה מתוך תפיסה שלאלה המועצמים יש יכולת לחזק אחרים ומכאן להוביל לצמיחה למען כלל אזרחי המדינה

תמיכה בעמותת 51 לאורך השנים, מימון פתיחה ופיתוח של מרכזי תעסוקה בפריפריה, לתעסוקה איכותית באזורים אלו, לצד עידוד צמיחה עסקית וחברתית כאחד.

קרן רוכלין

תורמת באדיבות לקידום תעסוקה איכותית בפריפריה.

המשימה של קרן מתנאל היא לקדם צדק ושוויון בעולם.

עמותת צדקה יהודית התומכת בפיתוח אזורי הפריפריה של הגליל והנגב.

קרן רוכלין

תורמת באדיבות לקידום תעסוקה איכותית בפריפריה.

DM Charitable Trust

תורמת באדיבות לקידום תעסוקה איכותית בפריפריה.

קידום תרומות לשינוי חברתי לעמותת 51.

ארגון חברתי המוקדש לסלול את הדרך לנוכחות מאוזנת בתפקידי השפעה וקבלת החלטות, בשיתוף פעולה הדוק עם עמותת 51 על סדר היום הפמיניסטי והדרכים לביצועו.

לוגאים אנגלית-14 (1).png

רשת עסקים חברתיים בפריפריה עם אג'נדה לקידום אפשרויות תעסוקה איכותיות בפריפריה הישראלית, בשיתוף פעולה הדוק עם עמותת 51 ביצירת ההכשרה התעסוקתית באתריהם ומתן המשרות בתום ההכשרה.

תורמת באדיבות לקידום תעסוקה איכותית בפריפריה.

bottom of page