top of page

עמותת 51 לקידום שוויון מגדרי
 

עמותה 51 נוסדה בשנת 2019 על ידי היזמת החברתית חנה רדו. העמותה פועלת לקידום שוויון מגדרי בצמתי השפעה בישראל ובעולם. היא פועלת באופן פרו אקטיבי להבטיח נוכחות נשית שוויונית באירועי ועמדות מפתח בממשל ופוליטיקה, אקדמיה, כנסים ואירועים, מופעי תקשורת, משלחות וכמובן בשוק העסקי, בהנהלות ודירקטוריונים. היא עושה זאת באמצעות הפעלת וקידום תכניות ופרויקטים מחוללי שינוי בחברה הישראלית.

תכנית הדגל לקידום שוויון מגדרי בה תומכת העמותה היא "בי"ס למנכ"ליות עתיד", שמטרתה להביא להגדלת מספר הנשים המכהנות בתפקידי ניהול בכירים במשק הישראלי ונמצאות בעמדות ניהול והשפעה ובכך לתרום לצמצום הפערים המגדריים בשוק התעסוקה הישראלי. כמו כן תומכת בתכנית "המאיצות", לקידום סטראטאפים בהובלה נשית, תכנית "הפיננסיות" לקידום הביטחון והעצמאות הכלכלית של נשים, בפורומים לקידום שוויון מגדרי ברשויות מקומיות ואזוריות ועוד. העמותה מייצרת שיתופי פעולה רב-מגזריים לקידום הפעילות, בין היתר עם ארגונים כמו התנועה והתעשייה הקיבוצית, הבורסה לניירות ערך, התאחדות התעשיינים, פירמת הייעוץ Deloitte ועוד.

נוסף לכל אלה תומכת העמותה בפלטפורמה דיגיטלית שמנגישה למעלה מ-3,000 נשות מקצוע מובילות מתחומים שונים לטובת שילובן בכנסים, ראיונות תקשורתיים, הרצאות ברחבי הארץ ועוד.

במקביל לפעילות העמותה בקידום שוויון מגדרי, היא פועלת גם לקידום הזדמנויות תעסוקה איכותיות לנשים בכל הארץ ובפרט לנשות הפריפריה. במסגרת פעילות העמותה מוקמים מיזמים תעסוקתיים בפריפריה הרחוקה של ישראל. מטרת המיזמים להנגיש ולייצר הזדמנויות תעסוקה איכותית לנשים מהפריפריה ובכך להשפיע על מעמדן בחברה.

נכון לשנת 2021 העמותה תומכת בתעסוקתן של למעלה מ-120 נשים ממצפה רמון, צפת והצפון, אופקים, שדרות והנגב המערבי, ירוחם ועוד. הנשים מגיעות ממגוון אוכלוסיות וניתן למצוא ביניהן נשים חרדיות, דתיות, חילוניות, ערביות, אתיופיות, עולות מברה"מ ועוד. מעגלי ההשפעה של העמותה הם בקרב נשים וילדיהן ובקידום כלכלה מקומית מקיימת. משכך, פועלת העמותה לשיפור רווחתן של נשים בפריפריה ולשיפור רווחת ילדיהן.

במסגרת פעילות זו מעניקים הפרויקטים בהם תומכת העמותה שירותים במיקור חוץ לחברות במרכז הארץ מהפריפריה הרחוקה של ישראל. הפעילות של העמותה מקרבת את הפריפריה למרכז באמצעות שימוש בטכנולוגיות דיגיטליות המאפשרות עבודה מרחוק עבור לקוחות ממרכז הארץ ומתן מענה לשירותים נדרשים. בין השירותים הניתנים – הנהלת חשבונות, חשבות שכר, גבייה, ניהול תזרים, שירותי אדמיניסטרציה, הכוללים שירות לקוחות בתמיכה מרחוק, מזכירות אישית, טלמיטינג, אישורי הגעה, תמיכה טכנית, שירות לקוחות מסורתי ודיגיטלי, אדמיניסטרציה, BI, בקרת נתונים, הקמת אתרי אינטרנט, עיצוב גרפי, ניהול מדיה דיגיטלית ועוד.

העמותה מובילה להכנסת אוכלוסיות חדשות ולא מיומנות למעגל התעסוקה, ליצירת קהילה עם ערבות הדדית, דאגה לעובדת ולמשפחתה ולהעלאת הביטחון הכלכלי של הנשים ובני משפחותיהם. בכך מביאה העמותה גם לחיזוק תעסוקה מקומית, שיחד עם חיזוק העסקים הקטנים והבינוניים במרחב מביא לתעסוקה מעגלית מקיימת וחוסן כלכלי אזורי.

יו"ר העמותה: חנה רדו.

סמנכ"לית כספים: עינב אלון.

בעמותה 5 חברים נוספים, ו-15 מתנדבים.

בנק הפועלים תומך בקבוצת 19 לאורך השנים, במימון פתיחת מרכזי תעסוקה בפריפריה ובפיתוחם, למען תעסוקה איכותית באזורים אלה, לצד עידוד צמיחה עסקית וחברתית כאחד.

צרו איתנו קשר

תמונה של חנה רדו יו"ר העמותה
bottom of page