top of page
Summer Collage

האישה של החודש - אתי עבדי

כתבה שהתפרסמה על מנכ"לית מקאן אתי עבדי

עולם הפרסום השתדרג בענק כי אתי עבדי הכי מוכשרת, כי אתי עבדי הכי חכמה, כי אתי עבדי הכי חרוצה, כי אתי עבדי הכי מנכ"לית ומקאן גאונים כי מינו את האיש.ה הכי מתאימה לתפקיד המיוחד הזה.

זכינו בהצלחה.

bottom of page