top of page

השותפים
שלנו

לוגאים אנגלית-14 (1).png

תמיכה בעמותת 51 לאורך השנים, מימון פתיחה ופיתוח של מרכזי תעסוקה בפריפריה, לתעסוקה איכותית באזורים אלו, לצד עידוד צמיחה עסקית וחברתית כאחד.

קרן מיראז' ישראל היא קרן פילנתרופית משפחתית של דיוויד ולורה מיראז', מדנוור, ארה"ב. הקרן פועלת בישראל מאז 1998 ועוסקת במגוון תחומים חברתיים וכלכליים, שמטרתם לחזק את החברה הישראלית על כל גווניה. הקרן מפתחת ומעצימה מעגלים של השפעה מתוך תפיסה שלאלה המועצמים יש יכולת לחזק אחרים ומכאן להוביל לצמיחה למען כלל אזרחי המדינה

עמותת צדקה יהודית התומכת בפיתוח אזורי הפריפריה של הגליל והנגב.

המשימה של קרן מתנאל היא לקדם צדק ושוויון בעולם.

תורמת באדיבות לקידום תעסוקה איכותית בפריפריה.

קרן רוכלין

קידום תרומות לשינוי חברתי לעמותת 51.

תורמת באדיבות לקידום תעסוקה איכותית בפריפריה.

DM Charitable Trust

תורמת באדיבות לקידום תעסוקה איכותית בפריפריה.

רשת עסקים חברתיים בפריפריה עם אג'נדה לקידום אפשרויות תעסוקה איכותיות בפריפריה הישראלית, בשיתוף פעולה הדוק עם עמותת 51 ביצירת ההכשרה התעסוקתית באתריהם ומתן המשרות בתום ההכשרה.

ארגון חברתי המוקדש לסלול את הדרך לנוכחות מאוזנת בתפקידי השפעה וקבלת החלטות, בשיתוף פעולה הדוק עם עמותת 51 על סדר היום הפמיניסטי והדרכים לביצועו.

קרן הארי וג'נט ויינברג הינה קרן פילנתרופית משפחתית אשר פועלת בארה"ב ותורמת לעמותות אשר מסייעות לאוכלוסיות מוחלשות, מיעוטי יכולת ואוכלוסיות בסיכון.

bottom of page