top of page

השותפים
שלנו

תמיכה בעמותת 51 לאורך השנים, מימון פתיחה ופיתוח של מרכזי תעסוקה בפריפריה, לתעסוקה איכותית באזורים אלו, לצד עידוד צמיחה עסקית וחברתית כאחד.

עמותת צדקה יהודית התומכת בפיתוח אזורי הפריפריה של הגליל והנגב.

המשימה של קרן מתנאל היא לקדם צדק ושוויון בעולם.

תורמת באדיבות לקידום תעסוקה איכותית בפריפריה.

קרן רוכלין

קידום תרומות לשינוי חברתי לעמותת 51.

תורמת באדיבות לקידום תעסוקה איכותית בפריפריה.

DM Charitable Trust

תורמת באדיבות לקידום תעסוקה איכותית בפריפריה.

רשת עסקים חברתיים בפריפריה עם אג'נדה לקידום אפשרויות תעסוקה איכותיות בפריפריה הישראלית, בשיתוף פעולה הדוק עם עמותת 51 ביצירת ההכשרה התעסוקתית באתריהם ומתן המשרות בתום ההכשרה.

לוגאים אנגלית-14 (1).png

ארגון חברתי המוקדש לסלול את הדרך לנוכחות מאוזנת בתפקידי השפעה וקבלת החלטות, בשיתוף פעולה הדוק עם עמותת 51 על סדר היום הפמיניסטי והדרכים לביצועו.

bottom of page