top of page
203-04.png

עמותת 51 לקידום שוויון מגדרי
 

עמותת 51 הוקמה בשנת 2019 ע"י חנה רדו - יזמית חברתית ועסקית. העמותה פועלת באופן פרו אקטיבי להבטיח נוכחות נשית שוויונית בעמדות מפתח בממשל ופוליטיקה, באקדמיה, בכנסים ובאירועים, במופעי תקשורת, במשלחות וכמובן בשוק העסקי - בהנהלות ודירקטוריונים. העמותה מקדמת הזדמנויות תעסוקה איכותיות לנשים בכל הארץ ובפרט לנשות הפריפריה.

תעסוקה איכותית בפריפריה

2-06.png
קו-09.png
3-06.png
קו-09.png

הנגשת מקצועות איכותיים

4-07.png
קו-09.png

שוויון מגדרי בצמתי השפעה

צרו איתנו קשר

נשלח בהצלחה!

בנק הפועלים תומך בקבוצת 19 לאורך השנים, במימון פתיחת מרכזי תעסוקה בפריפריה ובפיתוחם, למען תעסוקה איכותית באזורים אלה, לצד עידוד צמיחה עסקית וחברתית כאחד.

bottom of page